എന്‍റെ തുടക്കം


ഒരു തുടക്കത്തിനു കാത്തു നിന്നതാണോ ഞാന്‍ ......എന്തായാലും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ..എന്‍റെ  അനുജത്തി ആകാം സുഹൃത്ത്‌ ആകാം അല്ലെങ്കില്‍ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള്‍.... ഒരു വരി വെറുതെ ഒന്ന് കുറിച്ച് നോക്കി ...മറന്നിട്ടില്ല.. അക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നെയും 
ഞാന്‍ അക്ഷരങ്ങളെയും ...പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക്‌ എന്നെ തുറന്നു വിട്ട ആ ചന്ദ്ര കിരണത്തിന് നന്ദി !!


Comments

Anonymous said…
orkkuka...sooryanillathe chandrakiranangalo???jwalikkuka nee sooryanay...bhavukangal...

Popular posts from this blog

അണിയിലെ കൊച്ചമ്പ്രാട്ടി .....